eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Katowice

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.sum.edu.pl/
e-mail: eduroam@sum.edu.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Katowice, Poniatowskiego 15, Rektorat Poniatowskiego 15
Katowice, ul. Warszawska 14, Biblioteka Główna Warszawska 14
Ligota Dom Studenta Medyków 24 Medyków 24
Ligota Dom Studenta Medyków 26 Medyków 26
Ligota, Medyków 12c, Centrum Dydaktyki Wydziału Opieki Zdrowotnej Medyków 12c
Ligota, Medyków 18, Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie Medyków 18
Ligota, Medyków 18, Wydział Lekarski w Katowicach
(okolice auli im. prof W. Zahorskiego, Dziekanat, Medycyna Sądowa)
Medyków 18
Ligota, Medyków 4, Centrum Medycyny Doświadczalnej Medyków 4
Ligota, Medyków 8b, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Medyków 8
Ligota, ul. Medyków 12, Dziekanat WNoZ Medyków 12
Ligota, ul. Medyków 4, Ośrodek Dydaktyczny Kształcenia Podyplomowego Medyków 4
Ligota, ul. Medyków 8, Studium WF Medyków 8
Sosnowiec, Jagiellońska 4E, Katedra Zakład Chemii Organicznej Jagiellońska 4E

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 04-08-2015