eduroam w Polsce

Oprogramowanie

Zamieszczone tu informacje nie przedstawiają wszystkich dostępnych produktów, a jedynie te, które wydają się nam szczególnie użyteczne dla projektu eduroam w Polsce.

Serwer RADIUS

Istnieje wiele komercyjnych rozwiązań, które zazwyczaj są bardzo drogie. Z tego powodu nasza lista jest bardzo krótka
FreeRADIUS
świetny serwer open-source, stosujemy go w roli polskich serwerów krajowych i serwerów lokalnych UMK,
Radiator
znany serwer komercyjny stosowany w wielu zachodnich sieciach akademickich,
radsecproxy
serwer pośredniczący (open-source) pozwajajacy m.in na transmisję protokołu RADIUS w bezpiecznym zaszyfrowanym kanale (RADIUS over TLS),
Internet Authenication Service
serwer bedący częścią Microsoft Windows 2000 Server i Windows 2003 Server.

Rozszerzenia do oprogramowania serwerów

Chargeable-User-Identity
Rozszerzenie dla FreeRADIUS włącza obsługę RFC4372
  • Patch dla dystrybucję FreeRADIUS v.2.1.12
  • Patch dla dystrybucję FreeRADIUS v.2.2.0
  • Tar do rozpakowania na działającej instalacji
Serwer eduroam "w pigułce"
Kompletny serwer pozwalający na uruchomienie systemu eduroam dla małej bazy uztykowników. Dobry punkt startowy do testów i nauki.
  • Obraz ISO całego serwera. Uwaga: ok. 350 MB.

Oprogramowanie klienckie (supplicant)

Komputer uzyskuje dostęp do sieci po przesłaniu danych uwierzytlniających do serwera RADIUS w macierzystej instytucji użytkownika. Za przesłanie tych danych odpowiedzialne jest oprogramowanie klienckie, które jest zazwyczaj częscią systemu operacyjnego urządzenia przenośnego.
ostatnia modyfikacja: 24-07-2015