eduroam w Polsce

Kontakt

Usługa eduroam w Polsce jest rozwijana w ramach sieci PIONIER.

Operatorem eduroam w Polsce jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Koordynatorem odpowiedzialnym za reprezentowanie polskiego środowiska w pracach międzynarodowych, koordynowanie i nadzorowanie rozwoju, utrzymanie głównego serwera krajowego jest Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najwłaściwszym, pierwszym punktem kontaktu jest operator miejskiej sieci komputerowej.

Kontakt z polskim koordynatorem eduroam: kontakt@eduroam.pl

Osoby odpowiedzialne za projekt:


ostatnia modyfikacja: 04-08-2015